Rezultati ispita – Januarsko-februarski ispitni rok, 2. termin

Rezultati ispita održanog 14.02.2022. godine dati su u tabeli ispod.

INFORMATIKA U MEDICINI

R. Br. Prezime i ime Br. indeksa K1 K2 SR PN ZI UK Ocjena
1. Alagić Sandi 8248/2021 10 5 26 5 (ne zadovoljava)
2. Gaković Milica 8114/2021 10 5 38 5 (ne zadovoljava)
3. Dobrovoljski Nikola 8200/2021 20 20 15 5 38 98 10 (izvanredan)
4. Đokanović Slavica 8227/2021 15 15 15 5 31 81 9 (odličan)

Uvid u radove i upis ocjena je u ponedjeljak, 21.02.2022. godine u 8.00 časova na AGGF-u (lokacija Pravni fakultet, treći sprat), kabinet br. 20.

Prof. dr Ljubiša Preradović
Đorđe Stojisavljević, ma, asistent