Rezultati ispita – Januarsko-februarski ispitni rok, 2. termin

Rezultati ispita održanog 16.02.2021. godine dati su u tabeli ispod.

INFORMATIKA U MEDICINI

R. Br. Prezime i ime Br. indeksa K1 K2 SR PN ZI UK Ocjena
1. Arar Anabela 7976/2020 5 N.I. (nije izašla)
2. Arar Anastasija 7975/2020 14 5 N.I. (nije izašla)
3. Banović Milana 8032/2020 14 20 8 5 30 77 8 (vrlodobar)
4. Bartulica Iva 8024/2020 14 20 5 5 (ne zadovoljava)
5. Višnjić Elena 7971/2020 16 17 15 5 26 79 8 (vrlodobar)
6. Vrhovac Ivana 8009/2020 20 20 15 5 37 97 10 (izvanredan)
7. Došenović Jelena 8020/2020 17 20 13 5 23 78 8 (vrlodobar)
8. Dumančić Lorena 8012/2020 5 5 (ne zadovoljava)
9. Janković Dajana 8050/2020 17 20 14 5 27 83 9 (odličan)
10. Kasapović Mihajlo 7992/2020 20 20 14 5 36 95 10 (izvanredan)
11. Knežević Nikolina 8086/2020 12 14 10 5 27 68 7 (dobar)
12. Kovač Aleksandar 7977/2020 20 20 15 5 23 83 9 (odličan)
13. Latinović Sergej 8053/2020 20 20 15 5 31 91 10 (izvanredan)
14. Marić Kristina 8023/2020 17 20 15 5 37 94 10 (izvanredan)

 

OSNOVE INFORMATIKE I INFORMATIKA U DENTALNOJ MEDICINI

R. Br. Prezime i ime Br. indeksa K1 K2 SR PN ZI UK Ocjena
1. Gavrilović Jasmina 1985/2020 7 8 20 10 26 71 8 (vrlodobar)
2. Dukić Vanja 1971/2020 10 N.I. (nije izašla)
3. Đukić Jovana 1976/2020 10 N.I. (nije izašla)
4. Jovašević Miloš 1999/2020 10 35 5 (ne zadovoljava)
5. Kenjalo Toljević Nikola 1969/2020 7 8 20 10 30 75 8 (vrlodobar)
6. Konačar Bojana 1958/2020 10 10 20 10 50 100 10 (izvanredan)
7. Narić Daniel 1970/2020 10 10 18 10 33 81 9 (odličan)
8. Ružić Doris 1988/2020 8 10 10 5 (ne zadovoljava)
9. Soldat Mirjana 1959/2020 8 10 20 10 35 83 9 (odličan)
10. Huskić Hana 1944/2020 10 5 (ne zadovoljava)
11. Šuker Antonija 1995/2020 15 10 30 5 (ne zadovoljava)

Uvid u radove i upis ocjena je u petak, 26.02.2021. godine u 9.00 časova na AGGF-u (lokacija Pravni fakultet, treći sprat), kabinet br. 20.

Prof. dr Ljubiša Preradović
Đorđe Stojisavljević, ma, asistent