Rezultati ispita – Junsko-julski ispitni rok, 1. termin

Rezultati ispita održanog 22.06.2021. godine dati su u tabeli ispod.

MEDICINSKA STATISTIKA I INFORMATIKA

R. Br. Prezime i ime Br. indeksa K1 K2 SR PN ZI INF ZI STAT UK Ocjena
1. Andrić Martina 7545/2017 5 5 N.I. (nije izašla)
2. Antunović Klaudija 7630/2017 15 5 5 18 20 5 (ne zadovoljava)
3. Barbarić Ana 7341/2015 14 5 5 13 5 (ne zadovoljava)
4. Vidić Radomir 7678/2018 15 18 5 5 25 13 81 9 (odličan)
5. Vlajić Ivana 7707/2018 15 5 5 16 5 (ne zadovoljava)
6. Vučić Đorđe 7698/2018 15 20 5 5 21 5 (ne zadovoljava)
7. Glavaš Anja 7756/2018 15 5 5 N.I. (nije izašla)
8. Deronjić Kosana 7447/2016 5 5 21 5 (ne zadovoljava)
9. Dujmović Helena 7760/2018 17 5 5 5 (ne zadovoljava)
10. Ivanić Marija 7701/2018 15 21 5 5 25 25 96 10 (izvanredan)
11. Jajalo Dajana 7562/2017 15 5 5 17 18 5 (ne zadovoljava)
12. Jukić Leonardo 7621/2017 15 18 5 5 19 19 81 9 (odličan)
13. Kajtez Zorana 7546/2017 5 5 19 5 (ne zadovoljava)
14. Katanić Jovana 7672/2018 15 18 5 5 21 13 77 8 (vrlodobar)
15. Knežević Ivana 7652/2018 14 5 5 19 5 (ne zadovoljava)
16. Kovačević Ilijana 7647/2018 15 19 5 5 19 18 81 9 (odličan)
17. Komosar Mila 7547/2017 5 5 21 15 5 (ne zadovoljava)
18. Komosar Stefan 7688/2018 5 5 N.I. (nije izašao)
19. Krajinović Martina 6880/2013 5 N.I. (nije izašla)
20. Latinović Jovana 7570/2017 5 5 21 5 (ne zadovoljava)
21. Marjanović Nemanja 7679/2018 15 5 5 18 5 (ne zadovoljava)
22. Markek Ema 7569/2017 5 5 20 N.I. (nije izašla)
23. Matuško Sara 7944/2019 15 5 5 25 14 5 (ne zadovoljava)
24. Milekić Anđela 7735/2018 14 5 5 N.I. (nije izašla)
25. Milosavac Andrea 7519/2017 14 5 5 21 N.I. (nije izašla)
26. Miljić Željka 7655/2018 15 5 5 17 5 (ne zadovoljava)
27. Mušeta Nedim 7591/2017 15 25 5 5 21 15 86 9 (odličan)
28. Obradović Goran 7610/2017 15 26 5 5 23 20 94 10 (izvanredan)
29. Plavšić Anja 6460/2009 5 N.I. (nije izašla)
30. Puškar Damir 7687/2018 15 5 5 21 N.I. (nije izašao)
31. Radonjić Ognjen 7627/2017 15 5 5 16 5 (ne zadovoljava)
32. Regoda Maja 7669/2018 14 15 5 5 25 5 (ne zadovoljava)
33. Selmanović Aida 7435/2016 13 5 5 N.I. (nije izašla)
34. Slavnić Vladimir 7410/2016 8 13 5 5 21 14 66 7 (dobar)
35. Stanić Biljana 7503/2016 5 5 N.I. (nije izašla)
36. Stipetić Filip 7395/2016 15 5 5 16 5 (ne zadovoljava)
37. Stjepanović Radivoje 7517/2017 15 5 5 24 5 (ne zadovoljava)
38. Stojaković Snežana 7475/2016 15 5 5 21 5 (ne zadovoljava)
39. Tejić Luka 7434/2016 15 18 5 5 21 13 77 8 (vrlodobar)
40. Tešanović Nikola 7675/2018 5 N.I. (nije izašao)
41. Toljić Ismeta 7278/2015 15 5 5 20 5 (ne zadovoljava)
42. Topić Ivan 7673/2018 15 5 5 24 5 (ne zadovoljava)
43. Tošić Nikolina 7417/2016 15 5 5 21 5 (ne zadovoljava)
44. Ćosić Olivera 7299/2015 5 N.I. (nije izašla)
45. Čataković Samra 7184/2014 5 5 25 5 (ne zadovoljava)

Uvid u radove i uspis ocjena je u petak, 02.07.2021. godine u 16.00 časova u Univerzitetskom računarskom centru.

Prof. dr Jasmin Komić
Prof. dr Ljubiša Preradović
Đorđe Stojisavljević, ma, asistent