Rezultati ispita – Junsko-julski ispitni rok, 1. termin

Rezultati ispita održanog 24.06.2021. godine dati su u tabeli ispod.

STATISTIKA U FARMACIJI

R. Br. Prezime i ime Br. indeksa PR PK PI ZI UK Ocjena
1. Babić Martina 1587/2019 5 (ne zadovoljava)
2. Žigić Danijel 1568/2019 14 15 30 N.I. (nije izašao)
3. Ivić Milena 1571/2019 10 14 36 5 (ne zadovoljava)
4. Manojlović Danijela 1566/2019 15 15 21 N.I. (nije izašla)
5. Mikić Jelena 1584/2019 13 27 5 (ne zadovoljava)
6. Railić Mirna 1570/2019 14 13 38 5 (ne zadovoljava)
7. Stanišić Milica 1578/2019 8 15 25 5 (ne zadovoljava)

Uvid u radove može se izvršiti u utorak, 29.05.2021. godine u 8.30 časova u Univerzitetskom računarskom centru.

Prof. dr Jasmin Komić
Đorđe Stojisavljević, ma, asistent