Rezultati ispita – Junsko-julski ispitni rok, 1. termin

Rezultati ispita održanog 24.06.2021. godine dati su u tabeli ispod.

ZDRAVSTVENA STATISTIKA I INFORMATIKA

R. Br. Prezime i ime Br. indeksa K1 K2 AN PN ZI INF ZI STAT UK Ocjena
1. Vignjević Danijela 1/SES-R/2019 5 14 5 (ne zadovoljava)
2. Komljenović Danijela 14/SES-R/2019 5 16 N.I. (nije izašla)
3. Krupljanin Dajana 17/SES-R/2019 18 15 5 5 15 13 71 8 (vrlodobar)
4. Nedić Anja 16/SES-R/2019 5 5 16 17 5 (ne zadovoljava)
5. Čergić Jovana 11/SES-R/2019 20 20 5 5 21 21 92 10 (izvanredan)

Uvid u radove i upis ocjena je u četvrtak, 01.07.2021. godine u 8.15 časova na AGGF-u (lokacija Pravni fakultet, treći sprat) kabinet br. 20.

Prof. dr Ljubiša Preradović
Đorđe Stojisavljević, ma, asistent