Rezultati ispita – Junsko-julski ispitni rok, 1. termin

Rezultati ispita održanog 24.06.2021. godine dati su u tabeli ispod.

INFORMATIKA

R. Br. Prezime i ime Br. indeksa K1 K2 AN PN ZI UK Ocjena
1. Rakić Sara 14/SI-R/2019 20 20 5 5 33 83 9 (odličan)
2. Tica Milica 1/SI-V/2019 20 19 5 5 35 84 9 (odličan)
3. Šunjka Dunja 11/SI-R/2019 20 19 5 5 34 83 9 (odličan)

Uvid u radove i upis ocjena je u četvrtak, 01.07.2021. godine u 8.15 časova na AGGF-u (lokacija Pravni fakultet, treći sprat) kabinet br. 20.

Prof. dr Ljubiša Preradović
Đorđe Stojisavljević, ma, asistent