Rezultati ispita – Junsko-julski ispitni rok, 2. termin

Rezultati ispita održanog 08.07.2021. godine dati su u tabeli ispod.

ZDRAVSTVENA STATISTIKA I INFORMATIKA

R. Br. Prezime i ime Br. indeksa K1 K2 AN PN ZI INF ZI STAT UK Ocjena
1. Aleksić Ivana 6/B-R/2018 5 N.I. (nije izašla)
2. Dodev Katarina 14/B-R/2018 5 N.I. (nije izašla)
3. Milinčić Valentina 5/B-R/2018 17 5 16 5 (ne zadovoljava)

Uvid u radove je u petak, 09.07.2021. godine u 8.15 časova na AGGF-u (lokacija Pravni fakultet, treći sprat) kabinet br. 20.

Prof. dr Ljubiša Preradović
Đorđe Stojisavljević, ma, asistent