Rezultati ispita – Junsko-julski ispitni rok, 2. termin

Rezultati ispita održanog 08.07.2021. godine dati su u tabeli ispod.

STATISTIKA I INFORMATIKA U ZDRAVSTVU

R. Br. Prezime i ime Br. indeksa K1 K2 AN PN ZI INF ZI STAT UK Ocjena
1. Mihajlović Sergej 42/F-R/2019 5 21 22 5 (ne zadovoljava)
2. Ostojić Tamara 19/F-V/2019 5 15 5 (ne zadovoljava)

Uvid u radove je u utorak, 13.07.2021. godine u 9.00 časova u Univerzitetskom računarskom centru.

Prof. dr Jasmin Komić
Prof. dr Ljubiša Preradović
Đorđe Stojisavljević, ma, asistent