Rezultati ispita – Junsko-julski ispitni rok, 2. termin

Rezultati ispita održanog 08.07.2021. godine dati su u tabeli ispod.

INFORMATIKA

R. Br. Prezime i ime Br. indeksa K1 K2 AN PN ZI UK Ocjena
1. Maksimović Ana 27/SI-R/2019 5 5 5 (ne zadovoljava)
2. Miodragović Ivana 4/SI-R/2018 5 N.I. (nije izašla)
3. Novaković Ana 19/SI-R/2019 5 5 5 (ne zadovoljava)

Prof. dr Ljubiša Preradović
Đorđe Stojisavljević, ma, asistent