Rezultati ispita – Junsko-julski ispitni rok, 2. termin

Rezultati ispita održanog 06.07.2021. godine dati su u tabeli ispod.

STATISTIKA U FARMACIJI

R. Br. Prezime i ime Br. indeksa PR PK PI ZI UK Ocjena
1. Babić Martina 1587/2019 21 5 (ne zadovoljava)
2. Ivić Milena 1571/2019 10 14 36 16 76 8 (vrlodobar)
3. Milošević Katarina 1573/2019 14 10 38 5 (ne zadovoljava)
4. Nedinić Nikolina 1561/2019 15 14 37 23 89 9 (odličan)
5. Railić Mirna 1570/2019 14 13 38 22 87 9 (odličan)
6. Stanišić Milica 1578/2019 8 15 25 5 (ne zadovoljava)

Uvid u radove i upis ocjena je u četvrtak, 15.07.2021. godine u 9.00 časova u Univerzitetskom računarskom centru.

Prof. dr Jasmin Komić
Đorđe Stojisavljević, ma, asistent