Rezultati ispita održanog 06.07.2021. godine dati su u tabelama ispod.

INFORMATIKA U MEDICINI

R. Br. Prezime i ime Br. indeksa K1 K2 SR PN ZI UK Ocjena
1. Arar Anabela 7976/2020 18 18 14 5 21 76 8 (vrlodobar)
2. Arar Anastasija 7975/2020 18 18 14 5 21 76 8 (vrlodobar)
3. Brus Dušica 8048/2020 5 N.I. (nije izašla)
4. Vuković Aleksandar 7972/2020 20 18 13 5 21 77 8 (vrlodobar)
5. Đurić Slađan 8072/2020 20 20 15 5 21 81 9 (odličan)
6. Nikolić Vitomir 8049/2020 14 15 8 5 21 63 7 (dobar)
7. Popović Sergej 7886/2019 5 N.I. (nije izašao)
8. Sukara Sara 8067/2020 19 14 15 5 5 (ne zadovoljava)
9. Todorović Teodora 7964/2020 20 16 10 5 21 72 8 (vrlodobar)
10. Fazlić Jasmin 8060/2020 16 12 5 5 (ne zadovoljava)
11. Carić Savo 7950/2020 20 20 12 5 N.I. (nije izašao)

 

OSNOVE INFORMATIKE I INFORMATIKA U DENTALNOJ MEDICINI

R. Br. Prezime i ime Br. indeksa K1 K2 SR PN ZI UK Ocjena
1. Aleksić Anastasija 1957/2020 10 10 18 10 29 77 8 (vrlodobar)
2. Beronja Jana 1981/2020 10 9 10 5 (ne zadovoljava)
3. Gavranović Despot 1966/2020 10 9 10 5 (ne zadovoljava)
4. Golić Milica 1991/2020 10 N.I. (nije izašla)
5. Dukić Vanja 1971/2020 10 10 18 10 29 5 (ne zadovoljava)
6. Đukić Jovana 1976/2020 10 8 15 10 26 69 7 (dobar)
7. Jovašević Miloš 1999/2020 10 9 17 10 39 85 9 (odličan)
8. Ružić Doris 1988/2020 8 10 12 10 28 68 7 (dobar)
9. Šuker Antonija 1995/2020 7 6 15 10 30 68 7 (dobar)

Uvid u radove i upis ocjena je u petak, 09.07.2021. godine u 8.15 časova na AGGF-u (lokacija Pravni fakultet, treći sprat), kabinet br. 20.

Prof. dr Ljubiša Preradović
Đorđe Stojisavljević, ma, asistent