Rezultati ispita na katedri za Farmakognoziju održanih 11.02.2021

Farmakognozija 1

Marija Grahovac – 9 (devet)

 

Farmakognozija 2

Tatjana Kasalović- 7 (sedam)

Marijana Perić – nije položila