Rezultati ispita održanih 29.04.2021

Broj indeksa Prezime Ime Ocena
FARMAKOGNOZIJA 1
1054/2010 Blagojević Jelena nije izašla
1318/2013 Hrekes Hilda odustala
1436/2016 Markanović Nikola 5
1528/2018 Mirjanić Maja 10
1535/2018 Talić Lejla 10
FARMAKOGNOZIJA2
1236/2012 Kovačević Vesna 5
1369/2014 Nikšić Petra nije izašla
1396/2015 Tomić Zorana 7
1431/2015 Brenjo Ksenija 7
1500/2017 Grahovac Marija 8
FITOTERAPIJA
984/2009 Plavšić Nikola 8