Rezultati ispita – Oktobarski ispitni rok, 1. termin

Rezultati ispita održanog 30.09.2021. godine dati su u tabeli ispod.

ZDRAVSTVENA STATISTIKA I INFORMATIKA

R. Br. Prezime i ime Br. indeksa K1 K2 AN PN ZI INF ZI STAT UK Ocjena
1. Aleksić Ivana 6/B-R/2018 5 15 5 (ne zadovoljava)
2. Dodev Katarina 14/B-R/2018 5 13 5 (ne zadovoljava)
3. Kljajić Milana 10/B-R/2018 18 11 5 5 16 16 71 8 (vrlodobar)

Upis ocjena i uvid u radove je u utorak, 05.10.2021. godine u 11.00 časova na AGGF-u (lokacija Pravni fakultet, treći sprat) kabinet br. 20.

Prof. dr Ljubiša Preradović
Đorđe Stojisavljević, ma, asistent