Rezultati ispita – Oktobarski ispitni rok, 1. termin

Rezultati ispita održanog 30.09.2021. godine dati su u tabeli ispod.

BIOMEDICINSKA INFORMATIKA

R. Br. Prezime i ime Br. indeksa K1 K2 AN PN ZI UK Ocjena
1. Dević Dijana 29/MLD-R/2019 14 20 5 5 41 85 9 (odličan)
2. Erceg Nataša 17/MLD-R/2018 14 5 5 35 5 (ne zadovoljava)
3. Lalić Jelena 20/MLD-R/2018 17 5 29 5 (ne zadovoljava)
4. Petrović Andrea 19/MLD-R/2019 5 26 N.I. (nije izašla)
5. Pećanac Željka 12/MLD-V/2019 5 N.I. (nije izašla)
6. Ristić Nataša 10/MLD-R/2018 5 38 N.I. (nije izašla)
7. Čupić Anđela 40/MLD-R/2019 18 20 5 5 5 (ne zadovoljava)

Uvid u radove i upis ocjena je u utorak, 05.10.2021. godine u 11.00 časova na AGGF-u (lokacija Pravni fakultet, treći sprat) kabinet br. 20.

Prof. dr Ljubiša Preradović
Đorđe Stojisavljević, ma, asistent