Rezultati ispita – Oktobarski ispitni rok, 2. termin

Rezultati ispita održanog 08.10.2021. godine dati su u tabeli ispod.

MEDICINSKA STATISTIKA I INFORMATIKA

R. Br. Prezime i ime Br. indeksa K1 K2 SR PN ZI INF ZI STAT UK Ocjena
1. Barbarić Ana 7341/2015 14 5 5 13 5 (ne zadovoljava)
2. Bogićević Kristina 6861/2012 5 N.I. (nije izašla)
3. Božić Kristijan 7146/2014 15 20 5 5 20 13 78 8 (vrlodobar)
4. Borojević Aleksandra 7656/2018 5 5 N.I. (nije izašla)
5. Bratić Marko 7662/2018 15 5 5 18 N.I. (nije izašao)
6. Vanovac Maja 7543/2017 15 18 5 5 18 22 83 9 (odličan)
7. Vasić Stefan 7498/2016 15 5 5 18 5 (ne zadovoljava)
8. Vukman Ana 7108/2014 15 5 14 5 (ne zadovoljava)
9. Glavaš Anja 7756/2018 15 14 5 5 25 25 89 9 (odličan)
10. Grahovac Slobodanka 7616/2017 12 5 5 14 13 5 (ne zadovoljava)
11. Deronjić Kosana 7447/2016 5 5 21 13 5 (ne zadovoljava)
12. Đekić Jelena 7600/2017 15 20 5 5 N.I. (nije izašla)
13. Žlibanović Zerina 7552/2017 14 5 5 24 15 N.I. (nije izašla)
14. Zgonjanin Andreja 7681/2018 15 5 5 15 5 (ne zadovoljava)
15. Ivić Dragana 6650/2011 15 13 5 5 20 17 75 8 (vrlodobar)
16. Komosar Stefan 7688/2018 13 25 5 5 13 14 75 8 (vrlodobar)
17. Marjanović Nemanja 7679/2018 15 19 5 5 18 13 75 8 (vrlodobar)
18. Markek Ema 7569/2017 15 18 5 5 25 20 88 9 (odličan)
19. Matijaš Anđela 7668/2018 5 5 19 N.I. (nije izašla)
20. Matuško Sara 7944/2019 15 5 5 25 14 5 (ne zadovoljava)
21. Mehić Pavlović Nađa 7263/2015 5 5 16 5 (ne zadovoljava)
22. Milešević Mia 6430/2009 15 13 5 5 13 5 (ne zadovoljava)
23. Milosavac Andrea 7519/2017 14 5 5 21 5 (ne zadovoljava)
24. Mišan Aleksandra 7318/2015 12 13 5 5 13 5 (ne zadovoljava)
25. Miškić Marina 7523/2017 15 23 5 5 16 23 87 9 (odličan)
26. Muslimović Inela 7439/2016 5 5 5 (ne zadovoljava)
27. Pantelić Jelena 7651/2018 14 5 5 13 13 5 (ne zadovoljava)
28. Pantelić Jovana 7650/2018 14 5 5 13 13 5 (ne zadovoljava)
29. Plavšić Anja 6460/2009 14 5 18 5 (ne zadovoljava)
30. Pralica Danilo 7393/2016 5 N.I. (nije izašao)
31. Puškar Damir 7687/2018 15 17 5 5 21 15 78 8 (vrlodobar)
32. Radaković Gorana 7567/2017 15 17 0 5 18 22 77 8 (vrlodobar)
33. Radonić Mirjana 6815/2012 10 5 N.I. (nije izašla)
34. Radonjić Ognjen 7627/2017 15 5 5 16 5 (ne zadovoljava)
35. Selmanović Aida 7435/2016 13 5 5 16 N.I. (nije izašla)
36. Stanić Biljana 7503/2016 5 5 5 (ne zadovoljava)
37. Stojaković Snežana 7475/2016 15 13 5 5 21 13 72 8 (vrlodobar)
38. Tešanović Nikola 7675/2018 13 13 5 5 19 13 63 7 (dobar)
39. Tontić Đorđe 7495/2016 11 13 5 5 14 13 61 7 (dobar)
40. Topić Ivan 7673/2018 15 18 5 5 24 15 82 9 (odličan)
41. Ćelić Anđela 7612/2017 12 13 5 5 20 20 75 8 (vrlodobar)
42. Ćuskić Sara 7500/2016 12 5 5 N.I. (nije izašla)

Uvid u radove i upis ocjena je u ponedjeljak, 18.10.2021. godine u 8.30 časova u Univerzitetskom računarskom centru.

Prof. dr Jasmin Komić
Prof. dr Ljubiša Preradović
Đorđe Stojisavljević, ma, asistent