Rezultati ispita – Oktobarski ispitni rok, 2. termin

Rezultati ispita održanog 08.10.2021. godine dati su u tabeli ispod.

INFORMATIKA

R. Br. Prezime i ime Br. indeksa K1 K2 AN PN ZI UK Ocjena
1. Vračar Vedrana 13/SI-R/2019 5 5 30 5 (ne zadovoljava)
2. Eremija Anđelina 20/SI-R/2019 5 5 N.I. (nije izašla)
3. Kozić Zorana 15/SI-R/2019 12 20 3 5 31 71 8 (vrlodobar)
4. Kučinar Anastasija 16/SI-R/2019 13 20 5 5 5 (ne zadovoljava)
5. Mekić Teodora 29/SI-R/2019 11 20 5 5 40 81 9 (odličan)
6. Novaković Ana 19/SI-R/2019 12 15 5 5 30 67 7 (dobar)
7. Radošević Ivana 26/SI-R/2019 12 20 5 5 26 68 7 (dobar)

Uvid u radove i upis ocjena je u ponedjeljak, 18.10.2021. godine u 10.00 časova na AGGF-u (lokacija Pravni fakultet, treći sprat) kabinet br. 20.

Prof. dr Ljubiša Preradović
Đorđe Stojisavljević, ma, asistent