Rezultati ispita održanog 08.10.2021. godine dati su u tabelama ispod.

INFORMATIKA U MEDICINI

R. Br. Prezime i ime Br. indeksa K1 K2 SR PN ZI UK Ocjena
1. Golić Natalija 8047/2020 5 5 (ne zadovoljava)
2. Popović Sergej 7886/2019 15 20 11 5 22 71 8 (vrlodobar)
3. Sukara Sara 8067/2020 19 14 15 5 22 75 8 (vrlodobar)
4. Uzelac Ivona 7969/2020 5 N.I. (nije izašla)
5. Fazlić Jasmin 8060/2020 16 12 5 5 (ne zadovoljava)

 

OSNOVE INFORMATIKE I INFORMATIKA U DENTALNOJ MEDICINI

R. Br. Prezime i ime Br. indeksa K1 K2 SR PN ZI UK Ocjena
1. Rodić Žana 1963/2020 10 33 5 (ne zadovoljava)
2. Huskić Muhamed 1992/2020 8 10 14 10 5 (ne zadovoljava)

Uvid u radove i upis ocjena je u ponedjeljak, 18.10.2021. godine u 10.00 časova na AGGF-u (lokacija Pravni fakultet, treći sprat), kabinet br. 20.

Prof. dr Ljubiša Preradović
Đorđe Stojisavljević, ma, asistent