Rezultati ispita sa Katedre za farmakognoziju-9.9.2021. god.

FARMAKOGNOZIJA 1 Ocjena
1 1504/2017 Mrđa Jovana 10
2 1524/2018 Rašović Sara 9
3 1318/2013 Hrekes Hilda 6
4 1556/2018 Crnoja Katarina 8
FARMAKOGNOZIJA 2
1 1589/2019 Bojanić Anđela 9
2 1528/2018 Mirjanić Maja 9
3 1369/2014 Nikšić Petra 5
4 1535/2018 Talić Lejla 9
FITOTERAPIJA
1 959/2009 Samardžija Danica 7