Rezultati ispita – Septembarski ispitni rok, 1. termin

Rezultati ispita održanog 02.09.2021. godine dati su u tabeli ispod.

ZDRAVSTVENA STATISTIKA I INFORMATIKA

R. Br. Prezime i ime Br. indeksa K1 K2 AN PN ZI INF ZI STAT UK Ocjena
1. Grujić Damjana 200/2017 6 5 (ne zadovoljava)
2. Zurovac Nikolina 550/2018 17 6 13 5 (ne zadovoljava)
3. Stojanović Nikola 191/2018 15 6 5 (ne zadovoljava)

Uvid u radove je u srijedu, 08.09.2021. godine u 8.30 časova u Univerzitetskom računarskom centru.

Prof. dr Jasmin Komić
Prof. dr Ljubiša Preradović
Đorđe Stojisavljević, ma, asistent