Rezultati ispita – Septembarski ispitni rok, 2. termin

Rezultati ispita održanog 19.09.2022. godine dati su u tabeli ispod.

INFORMATIKA U MEDICINI

R. Br. Prezime i ime Br. indeksa K1 K2 SR PN ZI UK Ocjena
1. Kujundžić Milan 8231/2021 11 11 15 5 21 63 7 (dobar)
2. Sladojević Nikola 8224/2021 11 11 15 5 23 65 7 (dobar)

Upis ocjena je u petak, 23.09.2022. godine u 8.30 časova na AGGF-u (lokacija Pravni fakultet, treći sprat), kabinet br. 20.

Prof. dr Ljubiša Preradović
Đorđe Stojisavljević, ma, asistent