Rezultati ispita – Septembarski ispitni rok, 2. termin

Rezultati ispita održanog 16.09.2021. godine dati su u tabeli ispod.

INFORMATIKA

R. Br. Prezime i ime Br. indeksa K1 K2 AN PN ZI UK Ocjena
1. Eremija Anđelina 20/SI-R/2019 5 5 N.I. (nije izašla)
2. Miodragović Ivana 4/SI-R/2018 5 N.I. (nije izašla)
3. Novaković Ana 19/SI-R/2019 5 5 N.I. (nije izašla)
4. Radošević Ivana 26/SI-R/2019 5 5 26 5 (ne zadovoljava)
5. Radojičić Jovana 28/SI-R/2019 19 18 5 5 31 78 8 (vrlodobar)

Uvid u radove i upis ocjena je u ponedjeljak, 20.09.2021. godine u 8.15 časova na AGGF-u (lokacija Pravni fakultet, treći sprat) kabinet br. 20.

Prof. dr Ljubiša Preradović
Đorđe Stojisavljević, ma, asistent