Rezultati ispita održanog 16.09.2021. godine dati su u tabelama ispod.

INFORMATIKA U MEDICINI

R. Br. Prezime i ime Br. indeksa K1 K2 SR PN ZI UK Ocjena
1. Popović Sergej 7886/2019 5 5 (ne zadovoljava)
2. Fazlić Jasmin 8060/2020 16 12 5 5 (ne zadovoljava)
3. Carić Savo 7950/2020 20 20 12 5 30 87 9 (odličan)

 

OSNOVE INFORMATIKE I INFORMATIKA U DENTALNOJ MEDICINI

R. Br. Prezime i ime Br. indeksa K1 K2 SR PN ZI UK Ocjena
1. Beronja Jana 1981/2020 10 9 20 10 32 81 9 (odličan)
2. Huskić Muhamed 1992/2020 10 N.I. (nije izašao)
3. Huskić Hana 1944/2020 12 10 N.I. (nije izašla)

Uvid u radove i upis ocjena je u ponedjeljak, 20.09.2021. godine u 8.15 časova na AGGF-u (lokacija Pravni fakultet, treći sprat), kabinet br. 20.

Prof. dr Ljubiša Preradović
Đorđe Stojisavljević, ma, asistent