Rezultati ispita – Septembarski ispitni rok, 2. termin

Rezultati ispita održanog 13.09.2021. godine dati su u tabeli ispod.

MEDICINSKA STATISTIKA I INFORMATIKA

R. Br. Prezime i ime Br. indeksa K1 K2 SR PN ZI INF ZI STAT UK Ocjena
1. Božić Kristijan 7146/2014 15 20 5 5 20 13 78 8 (vrlodobar)
2. Vanovac Maja 7543/2017 5 5 18 5 (ne zadovoljava)
3. Vlajić Ivana 7707/2018 15 23 5 5 16 17 81 9 (odličan)
4. Gavranović Maja 7682/2018 13 18 5 5 15 15 71 8 (vrlodobar)
5. Glavaš Anja 7756/2018 15 5 5 5 (ne zadovoljava)
6. Dobrijević Ivana 7593/2017 10 20 5 5 19 5 (ne zadovoljava)
7. Zgonjanin Andreja 7681/2018 5 5 N.I. (nije izašla)
8. Jović Nataša 7661/2018 15 25 5 5 24 17 91 10 (izvanredan)
9. Komosar Mila 7547/2017 14 25 5 5 21 15 85 9 (odličan)
10. Latinović Jovana 7570/2017 15 5 5 21 15 5 (ne zadovoljava)
11. Marjanović Nemanja 7679/2018 15 5 5 18 N.I. (nije izašao)
12. Matuško Sara 7944/2019 15 5 5 25 14 5 (ne zadovoljava)
13. Milekić Anđela 7735/2018 14 17 5 5 13 17 71 8 (vrlodobar)
14. Milenović Vladimir 7350/2015 15 18 5 5 23 25 91 10 (izvanredan)
15. Mišan Aleksandra 7318/2015 12 13 5 5 13 5 (ne zadovoljava)
16. Miškić Marina 7523/2017 5 5 16 5 (ne zadovoljava)
17. Pantelić Jelena 7651/2018 14 5 5 5 (ne zadovoljava)
18. Pantelić Jovana 7650/2018 14 5 5 5 (ne zadovoljava)
19. Puškar Damir 7687/2018 15 5 5 21 N.I. (nije izašao)
20. Stjepanović Radivoje 7517/2017 15 16 5 5 24 16 81 9 (odličan)
21. Stojaković Anja 7949/2019 5 5 N.I. (nije izašla)
22. Tešanović Dejan 7708/2018 15 25 5 5 16 25 91 10 (izvanredan)
23. Toljić Ismeta 7278/2015 15 17 5 5 20 23 85 9 (odličan)
24. Tontić Đorđe 7495/2016 5 5 14 5 (ne zadovoljava)
25. Ćelić Anđela 7612/2017 12 5 5 5 (ne zadovoljava)
26. Ćosić Olivera 7299/2015 5 5 (ne zadovoljava)
27. Ćuskić Sara 7500/2016 12 5 5 N.I. (nije izašla)

Uvid u radove i upis ocjena je u srijedu, 22.09.2021. godine u 8.30 časova u Univerzitetskom računarskom centru.

Prof. dr Jasmin Komić
Prof. dr Ljubiša Preradović
Đorđe Stojisavljević, ma, asistent