Rezultati ispita održanog 22.06.2021. godine dati su u tabelama ispod.

INFORMATIKA U MEDICINI

R. Br. Prezime i ime Br. indeksa K1 K2 SR PN ZI UK Ocjena
1. Arar Anabela 7976/2020 5 N.I. (nije izašla)
2. Arar Anastasija 7975/2020 14 5 N.I. (nije izašla)
3. Dumančić Lorena 8012/2020 20 16 13 5 25 79 8 (vrlodobar)
4. Đurić Slađan 8072/2020 5 5 (ne zadovoljava)
5. Jungić Sara 8019/2020 20 20 14 5 33 92 10 (izvanredan)
6. Sukara Sara 8067/2020 5 N.I. (nije izašla)
7. Todorović Teodora 7964/2020 20 16 5 5 (ne zadovoljava)
8. Fazlić Jasmin 8060/2020 16 12 5 N.I. (nije izašao)

 

OSNOVE INFORMATIKE I INFORMATIKA U DENTALNOJ MEDICINI

R. Br. Prezime i ime Br. indeksa K1 K2 SR PN ZI UK Ocjena
1. Beronja Jana 1981/2020 10 N.I. (nije izašla)
2. Đukić Jovana 1976/2020 10 N.I. (nije izašla)
3. Ružić Doris 1988/2020 8 10 10 5 (ne zadovoljava)
4. Sekulić Igor 1953/2020 10 10 17 10 39 86 9 (odličan)
5. Tunjić Mario Sandro 1997/2020 10 10 15 10 36 81 9 (odličan)
6. Šuker Antonia 1995/2020 15 10 30 5 (ne zadovoljava)

Uvid u radove i upis ocjena je u četvrtak, 01.07.2021. godine u 8.15 časova na AGGF-u (lokacija Pravni fakultet, treći sprat), kabinet br. 20.

Prof. dr Ljubiša Preradović
Đorđe Stojisavljević, ma, asistent