Rezultati kolokvijuma higijena Fizioterapija

br. Odgovora bodovi
NERIĆ JOVANA 13 28
VRHOVAC MILICA 11 24
MILOŠEVIĆ JOVANA 9 20
BRANKOVIĆ ĐORĐE 14 30
ŠARIĆ ANA 13 28
VINČIĆ NEMANjA 12 26
KNEŽEVIĆ IVANA 15 33
KUNIĆ KRISTINA 13 28
ĐUKIĆ SRĐAN
MILjEVIĆ JELENA 11 24
SAVIĆ VANjA 11 24
MATIJAŠEVIĆ TANjA 11 24
STANIVUK TEA 9 20
MIHAJLOVIĆ SERGEJ 12 26
POPOVIĆ DRAGANA 16 36
MRĐA KRISTINA 9 20
OSTOJIĆ TAMARA 10 22
ŠEVA TAMARA 16 36
MITROVIĆ ANA 13 28
BOSNIĆ ALEKSANDRA
VEDIĆ MILICA 7 nije položila
SAVIĆ TANjA 10 22
MITROVIĆ IVONA 12 26
TODORIVIĆ MARINA 12 26
MIHAJLOVIĆ ANĐELA 11 24

Poštovane koleginice i kolege,

ovo su rezultati kolokvijuma iz predmeta zdravstveno vaspitanje i higijena.

Popravni termin je u utorak 09.02.2021. godine u 10:00 časova na Medicinskom fakultetu, seminarska sala