Rezultati kolokvijuma higijena Sanitarno inženjerstvo

bodovi
Đokanović Sanja
Stojić Milica 16
Malešević Kristina
Marinković Ksenija Nije poloižila
Knežević Dragana 14
Tomić Ana
Stojić Milica 12
Marić Ana 16
Adamović Sonja 14
Đekanović Pavle 12
Ivanović Dajana 18
Nježić Milica 16
Čičlić Jelena Nije poloižila
Miljević Tanja Nije poloižila
Kovjanić Jovana Nije poloižila
Petreš Marko 18
Popović Rada 12
Cerovac Sonja
Miljanović Bojana 20
Milinković Aleksandar 12
Subašić Mitar 12
Kokić Jelena 14
Malešević Tomislav 16

Koleginice i kolege,

ovo su rezultati kolokvijuma, popravni termin je 09.02. u 10:00 časova , utorak na Medicinskom fakultetu , seminarska sala