Rezultati kolokvijuma iz Farmakognozije 1 održanog 04.06.2021

  1. Nevena Milanković  34 poena
  2. Nadina Muhić- 35 poena
  3. Matea Bilbija- 31 poen
  4. Branka Lazendić- 36 poena