Rezultati kolokvijuma iz Farmakognozije 2 održanog 29.06.21

  1. Lejla Talić  27 poena
  2.  Maja Mirjanić  32 poena