Rezultati kolokvijuma na Katedri za farmakognoziju-16.06.21

Farmakognozija 2

  1. Bojanić Anđela-35 poena
  2. Stojmenovski Anđela-39 poena
  3. Jovanović Anja-25 poena
  4. Jovičić Ozrenka-nije položila