Rezultati kolokvijuma održanih 07.09.2021 na Katedri za farmakognoziju

  1. Danijela Šijan (F1)- 30,5 poena
  2. Ozrenka Jovičić (F2)- 6 poena
  3. Nikolina Ivezić (F2)- 29 poena
  4. Branka Railić (F2)- 10 poena