Rezultati kolokvijuma održanih 22.09.2021-Katedra za farmakognoziju

Farmakognozija 1

1. Milijana Milić  23

Farmakognozija 2

1. Ozrenka Jovičić  21,5

2. Hilda Hrekes  24

3. Branka Railić  18

4. Sara Rašović  17

5. Katarina Crnoja 22,5

6. Jovana Mrđa  35

7. Armina Oraščanin 30,5