Rezultati kolokvijuma održanog 12.10.2021

F1

  1. Tamara Vujanić   32
  2. Jovana Aleksić  34

F2

1. Žana Hrustić   27

2. Milica Govedarica  27