Rezultati kolokvijuma održanog 22.12.2020. godine dati su u tabeli ispod.
Kolokvijum su položili studenti koji imaju 21 ili više bodova.

R. br. Prezime i ime Broj indeksa Bodovi (maks. 40)
1. Begić Sara 1569/19 25
2. Branković Nevena 1576/19 37
3. Vasić Sonja 1581/19 37
4. Vujić Aleksandra 1564/19 36
5. Žigić Danijel 1508/19 16
6. Ivić Milena 1571/19 36
7. Jotanović Andreja 1577/19 35
8. Klepić Adrijana 1559/19 35
9. Koprena Ana 1582/19 35
10. Manojlović Danijela 1566/19 9
11. Milošević Katarina 1573/19 38
12. Mirić Anabela 1563/19 29
13. Nedinić Nikolina 1561/19 37
14. Pašagić Anes 1579/19 30
15. Pjevač Marko 1567/19 37
16. Radojičić Anastasija 1575/19 37
17. Railić Mirna 1570/19 38
18. Roksandić Jovana 1565/19 37
19. Sabljaković Neira 1572/19 34
20. Todorović Milica 1580/19 37
21. Trišić Maja 1574/19 37
22. Ćurguz Marija 1585/19 18
23. Cvijić Darija 1583/19 19
24. Čupeljić Dejana 1557/19 37

Uvid u radove može se izvršiti u ponedjeljak, 28.12.2020. godine od 8 do 9 časova u Univerzitetskom računarskom centru (kancelarija br. 1).

Đorđe Stojisavljević, ma, asistent