Rezultati kontinuirane provjere znanja iz Patofiziologije- 17. i 18.12.2020

REZULTATI KONTINUIRANE PROVJERE ZNANJA-OPŠTI DIO

ZDRAVSTVENA NJEGA, 17.  I  18.12.2020

 

Rb. IME I PREZIME OPŠTI DIO
1. ČERGIĆ JOVANA – SESTRINSTVO 10    Bod
2. VIGNJEVIĆ DANIJELA 9
3. GVOZDENOV TAMARA 6
4. TEŠANOVIĆ STEFANA 5
5. ILIĆ DAJANA 5
6. STANIŠLJEVIĆ MAJA 5
7. SAVANOVIĆ SANJA 5
8. MEDAN KRISTINA 5
9. NEDIĆ ANJA 5
10. KRUPLJANIN DAJANA 4
11. GARIČANAC JELENA 4
12. KOMLJENOVIĆ DANIJELA 4
13. JOKIĆ DANICA 3
14. ŠEVO ANDREA 3
15. TOMANIĆ TATJANA 2
16. DOKIĆ ISIDORA – BABIŠTVO 7
17. VUKOVIĆ MONIKA 7
18. ZRNIĆ BOJANA 6
19. ĐUKANOVIĆ TAMARA 6
20. KRANJAC KARLA 6
21. MAKSIMOVIĆ SAŠKA 5
22. SUBOTIN MARIJA 5
23. JEŠIĆ LIDIJA 4
24. KAURIN KRISTINA 3
25. KALABA LEONTINA 0