Prezim Ime Broj indeksa Broj bodova
Zeljković Nataša 7602/17 25
Mićić Marija 7526/17 25
Radmanović Katarina 1380/15 38
Savanović Marko 7217/15 34
Kaurin Zoran 4866/98 25
Vrebac Tamara 7535/17 34
Kozlica Nedim 7122 26
Inđić Saša 7356/15 37
Gotovac Teodora 7072/14 31
Šundrić Elma 7640/17 28
Petrović Mile 7514/16 41
Kojić Duško 7619/17 34
Ivančević Nebojša 7471 26
Đurica Olja 7431/16 25
Bulajić Marija 7538/17 25
Bakal Dijana 7582/17 25
Ćetojević Milica 7522/17 25
Malčić Srdjan 7352/15 20
Mišković Danijela 6780 33
Marelja Lucija 1472/16 28
Milovanovic Teodora 7117/14 33
Majkic Dejan 6682 26
Vidović Andrea 7575/17 20
Degenić Nikolina 25
Mišković Stefan 37