Prezime: Ime: Broj indeksa: Odsijek: Rezultati:
Okovic Anela 1744/2017 S  –
Dabic Jovana 1674/15 S  –
Bulajić Aleksandar 1570/14 S  –
Kunalić Nermina 1807/18 S  –
Mihajlovic Maja 7722/2018 M  +
Majinović Miroslav 7293/2015 M  –
Vrančić Slavica 7592/17 M  +
Čavić Jelena 5807/04 M  +
Vidović Vedran 7377/15 M  –
Konta Martina 7282/15 M  +
Drljača Milana 6746/12 M  +
Tovilović Gorana 7193 M  +
Pralas Filip 8093 2020 M  +
Josipovic Tijana 6823/12 M  +
Pavlovic Aleksandar 6060/06 M  +
Puškar Snežana 1391/15 F  +
Dojčinović Andrea 1403/15 F  +
Đurić Nataša 1299/13 F  –
Džogazović Katarina 1389/15 F  +
Tubić Staša 1358/14 F  +
Kuvačić Karlo 1301/13 F  +
Stojić Marijana 1266/13 F  +
Popović Nina 1443/16 F  +
Mijatovic Milica 1156/11 F  +
Vizijak Karlo 1257/12 F  +
Uvid u praktični ispit 08.10. u 10h u Laboratoriji za farmakologiju i toksikologiju