Prezime Ime Broj indeksa Plan i program Smijer Rezultat
Bulajić Aleksandar 1570/14 BP S
Čavić Jelena 5807/04 SPP M
Čolić Ljubica 1459/16 BP F +
Dabic Jovana 1674/15 BP S
Drljača Milana 6746/12 BP M
Đuzelić Merima 1408/15 BP F +
Horvat Emina 6972 BP M +
Josipovic Tijana 6823/12 BP M
Jovanic Maja 7148/14 BP M +
Konta Martina 7282/15 BP M
Kuvačić Karlo 1301/13 BP F
Lazić Vedran 7357/15 BP M + (revizija)
Marjanovic Bojana 1163/07 BP S +
Mijatovic Milica 1156/11 BP F
Milanković Stefan 1439/16 BP F +
Natasa Trifunovic 1344/14 BP F +
Pavlovic Lazar 7324/15 BP M + (revizija)
Peulić Maksim 7509/16 BP M +
Pralas Filip 8093/2020 BP M
Sunaric Svjetlana 1294/13 BP F +
Tovilović Gorana 7193 BP M
Vidović Andrea 7575 /17 BP M +  (revizija)
Vidović Vedran 7377/15 BP M
Vrančić Slavica 7592/17 BP M
Vuković Bojana 1741/16 BP S +
Rezultati praktičnog dijela ispita održanog 23.9.2021. godine
Uvid u pratični je moguć 24.9. u 9h