Rezultati praktičnog kolokvijuma iz zdravstvene informatike

Rezultati praktičnog kolokvijuma iz zdravstvene informatike održanog 07.06.2021. godine dati su u tabeli ispod.

BIOMEDICINSKA INFORMATIKA

R. Br. Prezime i ime Br. indeksa Bodovi
(maks. 20)
1. Gegić Ajla 24/MLD-R/2019 13
2. Đurđević Tamara 22/MLD-R/2019 18
3. Kurbalija Jovana 19/MLD-R/2018 16
4. Pandžić Milica 34/MLD-R/2019 18
5. Čupić Anđela 40/MLD-R/2019 18
6. Škorić Suzana 37/MLD-R/2019 18

Kolokvijum su položili studenti koji imaju 11 ili više bodova.

Đorđe Stojisavljević, ma, asistent