Rezultati praktičnog kolokvijuma iz zdravstvene statistike

Rezultati praktičnog kolokvijuma iz zdravstvene statistike održanog 11.06.2021. godine dati su u tabeli ispod.

ZDRAVSTVENA STATISTIKA I INFORMATIKA

R. Br. Prezime i ime Br. indeksa Bodovi
(maks. 20)
1. Krupljanin Dajana 17/SES-R/2019 15
2. Čergić Jovana 11/SES-R/2019 20

Kolokvijum su položili studenti koji imaju 11 ili više bodova.

Đorđe Stojisavljević, ma, asistent