Rezultati praktičnog kolokvijuma iz zdravstvene statistike

Rezultati praktičnog kolokvijuma iz zdravstvene statistike održanog 11.06.2021. godine dati su u tabeli ispod.

STATISTIKA I INFORMATIKA U ZDRAVSTVU

R. Br. Prezime i ime Br. indeksa Bodovi
(maks. 20)
1. Vrhovac Milica 28/F-R/2019 18
2. Milošević Jovana 32/F-R/2019 15
3. Mitrović Ana 24/F-R/2019 20
4. Popović Dragana 31/F-R/2019 20
5. Stanivuk Tea 36/F-R/2019 1

Kolokvijum su položili studenti koji imaju 11 ili više bodova.

Đorđe Stojisavljević, ma, asistent