Rezultati praktičnog kolokvijuma iz zdravstvene statistike

Rezultati praktičnog kolokvijuma iz zdravstvene statistike održanog 11.06.2021. godine dati su u tabeli ispod.

BIOMEDICINSKA INFORMATIKA

R. Br. Prezime i ime Br. indeksa Bodovi
(maks. 20)
1. Gegić Ajla 24/MLD-R/2019 9
2. Dević Dijana 29/MLD-R/2019 20
3. Đurđević Tamara 22/MLD-R/2019 11
4. Đurić Duška 36/MLD-R/2019 0
5. Đurić Stefan 35/MLD-R/2019 12
6. Kajganić Sara 30/MLD-R/2019 17
7. Kačavenda Marina 25/MLD-R/2019 14
8. Kuburić Milica 28/MLD-R/2019 20
9. Pandžić Milica 34/MLD-R/2019 17
10. Ratković Ivana 32/MLD-R/2019 15
11. Škorić Suzana 37/MLD-R/2019 20

Kolokvijum su položili studenti koji imaju 11 ili više bodova.

Đorđe Stojisavljević, ma, asistent