Rezultati prvog parcijalnog ispita iz farmakologije – stomatologija

Rezultati

 

Ispit su položili studenti sa 18 i više bodova.