Rezultati teorijskog kolokvijuma

Rezultati teorijskog kolokvijuma održanog 16.04.2021. godine dati su u tabeli ispod.

INFORMATIKA

R. Br. Prezime i ime Br. indeksa Bodovi
(maks. 50)
1. Rakić Sara 14/SI-R/2019 33
2. Tica Milica 1/SI-V/2019 35
3. Šunjka Dunja 11/SI-R/2019 34

Kolokvijum su položili studenti koji imaju 26 ili više bodova.

Prof. dr Ljubiša Preradović