Rezultati I teorijskog kolokvijuma

Rezultati I teorijskog kolokvijuma održanog 16.04.2021. godine dati su u tabeli ispod.

STATISTIKA I INFORMATIKA U ZDRAVSTVU

R. Br. Prezime i ime Br. indeksa Bodovi
(maks. 25)
1. Vrhovac Milica 28/F-R/2019 23
2. Kunić Kristina 27/F-R/2019 15
3. Milošević Jovana 32/F-R/2019 13
4. Mitrović Ana 24/F-R/2019 16
5. Mihajlović Sergej 42/F-R/2019 21
6. Savić Vanja 14/F-R/2019 13
7. Savić Tanja 15/F-R/2019 14

Kolokvijum su položili studenti koji imaju 13 ili više bodova.

Prof. dr Ljubiša Preradović