Rezultati I teorijskog kolokvijuma

Rezultati I teorijskog kolokvijuma održanog 16.04.2021. godine dati su u tabeli ispod.

ZDRAVSTVENA STATISTIKA I INFORMATIKA

R. Br. Prezime i ime Br. indeksa Bodovi
(maks. 25)
1. Vignjević Danijela 1/SES-R/2019 8
2. Gvozdenov Tamara 4/SES-R/2019 13
3. Goričanac Jelena 7/SES-R/2019 7
4. Komljenović Danijela 14/SES-R/2019 16
5. Krupljanin Dajana 17/SES-R/2019 8
6. Nedić Anja 16/SES-R/2019 16
7. Čergić Jovana 11/SES-R/2019 21
8. Ševo Andrea 2/SES-R/2019 10

Kolokvijum su položili studenti koji imaju 13 ili više bodova.

Prof. dr Ljubiša Preradović