Rezultati test kolokvijuma I iz Patološke fiziologije -Medicina 04,02,2021

REZULTATI TEST KOLOKVIJUM I – MEDICINA, 04.02.2021.

 

TEST KOLOKVIJUM I IZ PATOLOŠKE FIZIOLOGIJE JE POLOŽILA:

PANTELIĆ JELENA………………………………15 BODOVA

 

Banja Luka, 09.02.2021.                                   Katedra za Patološku fiziologiju