Rezultati test kolokvijuma I iz Patološle fiziologije-26.04.2021

Katedra za Patološku fiziologiju

 

PATOLOŠKA FIZIOLOGIJA – TEST KOLOKVIJUM I, 26.04.2021

 

FARMACIJA II godina

 

IME I PREZIME                                           BODOVI                               

  1. 1. JOTANOVIĆ ANDREA……………………………..12
  2. ČUPELJIĆ DEJANA …………………………………11

 

≥ 15 bodova je položen test kolovijum.

 

 

Banja Luka, 26.04.2021.                                               Prof. dr Nela Rašeta Simović