Rezultati test kolokvijuma II iz Patofiziologije-15.02.2021

 

 

 

IME I PREZIME TEST I

(opšti dio)

TEST  II

(specijalni dio)

DAMJANA GRUJIĆ 6 8
BOJANA ĆALIĆ 6 11
NIKOLINA BLAŽIĆ 9 16
JELENA VIDOVIĆ 16 21
MARIJANA BORJANIĆ 2 12
ĐORĐE ŠEŠIĆ 8 8
NIKOLA STOJANOVIĆ 7 0
SARA UDOVIČIĆ 16 11
JELENA GRMAŠ 3 3
ALEKSANDRA DRAGIĆ 17
NIKOLINA KOVAČEVIĆ 23
NIKOLINA MEĐEDOVIĆ 15

 

 

ZA PROLAZNU OCJENU JE POTREBNO  15 I VIŠE BODOVA  ZA SVAKI TEST KOLOKVIJUM POSEBNO