REZULTATI TEST KOLOKVIJUMA IZ PATOFIZIOLOGIJE

ZDRAVSTVENA  NJEGA  –  02.03.2021

 

Rb. IME I PREZIME OPŠTI SPECIJALNI
1. STOJANOVIĆ NIKOLA 11 18
2. MARIĆ ĐORĐE 6 19
3. BORJANIĆ MARIJANA 5 15
4. UDOVIČIĆ SARA   20
5. GRMAŠ JELENA 7 5
6. PIŠTELJIĆ KATARINA 5 1
7. DODEV KATARINA 9 7
8. MILINČIĆ VALENTINA 8 3
9. KLJAJIĆ MILICA 7 6
10. ŠEŠIĆ ĐORĐE 4 13
11. ĆELIĆ BOJANA 10 3
12. NEDIMOVIĆ BOŽANA 5 13
13. SANKOVIĆ NATALIJA 11 4
14. GRUJIĆ DAMJANA 8 3
15. DOŠLIĆ DANIJELA 9 5
16. UTJEŠANOVIĆ MILJANA 5 0
17. BUDIĆ TAMARA 2 1
18. BLAŽIĆ NIKOLINA 11  
19. MIŠIĆ DRAGAN 10  

 

 

Banja Luka, 02.03.2021